Posts Tagged “escepticisme”

En aquesta segona entrada de la saga “Per què ser escèptic?” vaig a fer una reflexió prou curta, però pense que no menys interessant.

Resulta que la temperatura ha augmentat a causa de l’augment en la concentració de CO2 en els últims anys. En concret, un augment de 0.6ºC en el s.XX.

Llavors, jo em faig una pregunta. Si la previsió és que el CO2 segueixi el seu ritme d’augment a l’atmosfera al mateix ritme que en el s.XX, i a més coneixem el comportament logarítmic de la retenció d’energia del CO2 front a la seva concentració a l’atmosfera, què és el que ha canviat per a que els pronòstics apunten a un augment de 3ºC per a 2070?

És a dir, quin és el nou factor, que a més no ens expliquen, que fa què en les mateixes condicions que al s.XX, la temperatura augmente del ordre de 6 vegades més en el futur? I amb l’agravant de què la relació entre energia que reté la molècula de CO2 amb el augment de la seva concentració es de comportament logarítmic, és a dir, que amb l’augment de la concentració de CO2, el poder de retenció disminuirà amb cada unitat que augmente la concentració. Exemple:

-Per a augmentar en una unitat la retenció de energía, necesitem X augment de la concentració. Per augmentar la següent unitat de retenció, necesitarem que el augment de concentració siga el doble que la primera vegada. I així succesivament.

En fi, coses que se m’escapen

Etiquetes: ,

Comments 49 Comments »

D’ara endavant aniré escrivint petits articles amb incoherències, despropòsits i raons per tal de desconfiar de la teoria del CC. El perquè de ser escèptic. Comencem avui amb el següent. Pel més bàsic.

La teoria climàtica afirma que la temperatura global del planeta es veu augmentada com a conseqüència del augment en la concentració de CO2 atmosfèric. És a dir, que tal i com la concentració de CO2 a l’atmosfera és major, la temperatura s’incrementa. I, detall important, el CC atribueix al ésser humà aquest augment de la concentració de CO2, degut a la crema de combustibles fòssils.

Bé, anem a fer un exercici molt fàcil. Agafem les dades oficials de les mesures de temperatura preses pels satèl·lits i les comparem amb la evolució de la concentració de CO2 a l’atmosfera. A veure si trobem una relació directa i clara. El resultat, el següent gràfic.

Comprovem que tot i que el CO2 ha anat augmentant la seva concentració a un ritme més o menys constant fins el dia d’avui i durant els últims 30 anys, fa més e 10 anys que la temperatura NO augmenta. Està estable, inclús ha habut un petit descens, inapreciable. Com és que si el CO2 ha seguit incrementant-se, la temperatura no ha continuat pujant?

Pot ser la relació no siga ni tan directa…ni tan senzilla.

Etiquetes: ,

Comments 56 Comments »