Son moltes i variades les situacions en que es poden produïr precipitacions a Vila-real. Però no tants les que desemboquen en situacions de fortes plujes. A continuació comentem les diferents situacions que ens poden donar precipitacions.  

1- Front Atlàntic: Els fronts atlàntics son resultat de una borrasca situada al W o NW de la península ibèrica. Afecten principalment a tota la façana atlàntica, es a dir, la meitat oest de la península. Portugal i Galicia son les més beneficides, així com determinades zones de la meitat occidental i del sistema central ben orientades. En lo que ens afecta a nosaltres, aquests fronts, després de atravessar tota la penínusla ibèrica de W a E ens arriben molt desgastats i amb poca humitat. Per tant, tot i que solen deixar alguna pluja, no son quasi mai quantitats importants i difícilment superen els 10 mm a Vila-real. A la dreta la imatge de un front atlàntic dispost a creuar la península ibèrica.

2- DANA o gota freda: Son les situacions que més precipitació deixen a la nostra terra i que poden causar problemes en forma d’inundacions. Una DANA (Depressió Aïllada a Nivells Alts) es situa a prop del Mediterrani. Aquesta massa d’aire fred en altura (la DANA) contrasta amb el Mediterrani calent i provoca gran inestabilitat. A Vila-real, les situacions de gota freda importants ocurreixen quan els vents marítims ens arriben del SE (xaloc). Si venen de NE (gregal) ens deixen quasi secs, i si venen de E (llevant) també produeixen precipitació però de menor intensitat que amb el xaloc. Normalment, per a que els vents siguen de xaloc, la DANA s’ha de situar prop del estret de Gibraltar. La experiència ens ha demostrat que a part d’aquestes condicions (DANA, vents de xaloc), si es tracta de una advecció càlida es multiplica el potencial de la situació.

3- Tempestes: Típiques de la primavera i estiu. El Sol calenta la terra, aquesta transfereix el calor a l’aire que l’envolta. L’aire ja calent ascendeix i en aquest ascens condensa formant els famosos cumulonimbus, núvols de tempesta. És comú que es formen a l’interior de la província o fins i tot en Teruel, degut a que al no haber influència marítima l’aire es calenta més. Una vegada formades, les tempestes es mouen seguint el patró habitual, de W a E, podent arribar a Vila-real. Son precipitacions molt intenses i de curta duració. A l’esquerra una imatge on es veu la formació de tempestes a l’interior de Castelló.

És d’aquesta manera com es produeixen situacions de pluja a Vila-real.  El comportament de les precipitacions a Vila-real segueix un patró estacional sent primavera i tardor les èpoques més plujoses. No obstant, cal dir que qualsevol situació que supose vents de recorregut marítim, preferentment si son de SE, poden comportar precipitacions més o menys importants depenent de la idoneïtat de la resta de circumstàncies atmosfèriques.

Etiquetes:


55 Responses to “Quan plou a Vila-real”

 1.   카지노 Says:

  Great Job This Site is very helpful
  https://main7.top/

 2.   jame Says:

  I couldn’t agree more with the insightful points you’ve articulated in this article. Your profound knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable dimension to the discourse. This is a must-read for anyone interested in this topic.

 3.   kim Says:

  Thank you for sharing your expertise with me. Your advice was spot on and has helped me navigate through my challenges more effectively. Your support means a lot https://kupprawojazdyy.com/

 4.   xavi Says:

  Your willingness to share your knowledge and experiences is a gift. Thank you for being so open and helpful – it’s made a big difference to me. https://comprarcarnet-de-conducire.com/

 5.   frank Says:

  I’m grateful for the resources you shared with me. They were incredibly helpful and exactly what I needed. Your thoughtfulness is much appreciated

Leave a Reply


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 3 15 ?